Krátka história projektu


Prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) udeľuje Európska komisia mestám členských štátov od roku 1985. Tento projekt sa spája s gréckou ministerkou kultúry - Melinou Mercouri, ktorá sa výraznou mierou zaslúžila o posilnenie úlohy kultúry v Európskej únii.
Až do roku 2004 niesol tento titul pomenovanie Európske mesto kultúry. Od roku 2005 sa toto označenie stabilne zmenilo na Európske hlavné mesto kultúry.
Od roku 2009 sú každoročne za EHMK zvolené dve mestá - jedno mesto z pôvodných krajín EÚ a jedno z nových členských štátov.
Od roku 2021 a následne každý tretí rok, bude môcť byť titul udelený trom mestám. O víťaznom kandidátovi rozhoduje Rada EÚ na základe odporúčania Európskej komisie.

Čo projekt EHMK prináša?


Vďaka projektu EHMK má víťazné mesto možnosť prezentovať svoj kultúrny potenciál, život a rozvoj.
Cieľom projektu je vyzdvihnutie bohatstva a rôznorodosti európskych kultúr, zdôraznenie kultúrnych znakov Európy, podpora participácie na spoločnej kultúrnej príslušnosti európskeho obyvateľstva a predovšetkým je to rozvoj kultúry a európskeho povedomia.
Čoraz viac sa ukazujú prínosy tohto projektu aj v oblasti transformácie, regenerácie a rozvoja miest prostredníctvom kultúry, v oblasti rozvoja kultúrnej, dopravnej a urbánnej infraštruktúry, zintenzívnenie cestovného ruchu, vytvorenie nových partnerstiev nielen v domácom, ale i zahraničnom prostredí a podobne.
Historicky prvýkrát Slovensko získalo tento titul v roku 2013.
Spomedzi deviatich kandidujúcich miest titul Európske hlavné mesto kultúry získali Košice s projektom Košice Interface 2013.