Čo prinesie projekt Hlohovcu?

  • projekt EHMK prináša nové výzvy a príležitosti , vďaka ktorým komunity, organizácie, podniky i jednotlivci dostanú možnosť učiť sa a získavať nové skúsenosti
  • má dlhodobý pozitívny dopad na ekonomický a sociálny rozvoj mesta
  • podporuje cestovný ruch
  • obnovuje a rozvíja kultúrnu, dopravnú a urbánnu infraštruktúru
  • rozvíja kreatívny a kultúrny priemysel a vytvára nové pracovné miesta
  • dlhodobo rozvíja a buduje priaznivé tvorivé prostredie, ktoré vytvára predpoklady pre rozvoj kultúrneho sektora v meste
  • stimuluje kreatívnu a kultúrnu aktivitu a prinesie udržateľné aktivity, ktoré budú mať perspektívny efekt na kultúrny život mesta