Základné otázky, ktoré sa týkajú projektovej prihlášky

Čo ak som nikdy nepísal žiadny projekt, ale myslím si, že mám dobrý nápad?
To je presne to, čo hľadáme. Potrebujeme zámery a nápady. No musíte byť pripravení na to, aby ste vedeli odpovedať na otázky, ktoré sú v dotazníku.

Môžem podať aj už existujúci projekt?
Áno, samozrejme, ale musí spĺňať jedno z kritérií EÚ uvedených tu.

Musím sa sústrediť iba na rok 2026?
Nie. Projekty, ktoré vyústia do roku 2026, je možné pripravovať a realizovať aj v rokoch 2022 až 2026.

Je nutné podať iba kultúrny projektový zámer?
Kultúra je všetko, čo nie je príroda. Každý projektový zámer by mal používať kultúru ako nosič svojej myšlienky, no tá sa dá realizovať všade. Napríklad, v jednom z miest sa lokálne športové kluby spojili s miestnymi umeleckými zbormi a spoločne vytvorili hymny pre svoje kluby.

Musí ísť iba o umeleckú akciu?
Nie. Za projektový zámer sa dá považovať aj návrh vzniku infraštruktúry (napr. komunitné centrum, verejný priestor, dom kultúry), vzdelávacie podujatie (napr. workshop, sympózium), výmena skúseností (stáž v organizáciách) alebo študijné pobyty.

Musí byť aktivita spojená iba s mestom Hlohovec?
Nie. Aktivita je spojená s celým mestským regiónom (okresom) Hlohovec.

Musím mať už teraz nejakú organizáciu na to, aby som navrhol projektový zámer?
Nie. V tejto fáze nie. Ak budete vyzvaní na dopracovanie ideového zámeru do projektu (po 31. 5. 2020), až vtedy budete musieť mať organizáciu, ktorá vás zastreší (napr. občianske združenie).

Koľko projektových zámerov bude na konci programu 2026?
V roku 2026 očakávame viac ako 1000 akcií, iniciatív a projektov, ktoré budú prebiehať v meste a okrese Hlohovec.

Musím už teraz vedieť koľko to bude stáť?
V tejto fáze nie je potrebné premýšľať nad rozpočtom.

Čo sa bude s mojím zámerom diať ďalej?
V júni 2020 prebehne tzv. načítanie projektov. Po ňom vás budeme kontaktovať so žiadosťou o dopracovanie projektových zámerov alebo so žiadosťou o prepracovanie projektového zámeru.

V prípade, že už nebude čas alebo chuť prepracovať alebo dopracovať projekt, bude váš nápad odložený a bude čakať, kedy sa ten čas a chuť na dopracovanie nájdu.