Ako rozmýšľať nad projektovým zámerom

Prosíme, aby ste v opise projektov zohľadňovali nasledujúce oblasti záujmu Európskej komisie (stačí, aby projekt obsahoval jednu z nasledovných oblastí):

Ako si dlhodobo zachováme kultúrne dedičstvo (hmotné aj nehmotné, napríklad obnovy, rekonštrukcie existujúcich pamiatok, semináre alebo analýzy kultúrneho dedičstva)

Ako vytvoríme súdržnosť a tzv. dobré žitie v priestore nášho mesta a regiónu (napríklad projekty pre zbližovanie komunít v meste na pozadí kultúrnych akcií alebo vytváranie festivalov, ktoré budú našou pýchou)

Ako vytvoríme prostredie pre podporu umelcov a profesie v kultúrnom a kreatívnom priemysle (napríklad tým, že založíme inkubátory medzi miestnymi podnikateľmi a profesionálmi v kreatívnom priemysle /dizajn, architektúra, umenie, reklama/ na vytváranie spoločných nápadov, ktoré budú viesť k novým produktom)

Ako vytvoríme a udržíme európsky obsah (napríklad ako originálne budú naše nápady, ktoré nikde v Európe ešte nevideli, alebo ktoré si môžu zobrať od nás a naučiť sa ich používať vo svojich mestách)

Ako podporíme rodovú rovnosť (napríklad vytvoríme filmový festival zameraný na filmy spojené s tématikou rodovej rovnosti)

Ako rozvinieme medzinárodné kultúrne prepojenia a vzťahy (napríklad tým, že budeme organizovať výmenné pobyty našich študentov v zahraničných mestách, alebo tým, že k nám prídu na dlhodobé stáže zahraniční študenti vysokých škôl do miestnych firiem)

Tieto oblasti označíte v samostatnom okne v dotazníku, ale premýšľajte o nich už pri písaní stručného opisu projektu.