Ve Fraštáku je zábava bárskedy  

Jak si mislíš, že ve Fraštáku pes zdechol, že v tejto díre neni sa na čo kukat, tak budeš oči vivaluvat. Že ti aj žgrane ovisnú, jak budeš vihukaní. Nemosíte sa trepat do Trantárije, šak u nás ve Fraštáku sa to na šelijakých místach krúti a vrtí jak na ringišpíle. A tí fajnovosti tot za humnámi, jak starej Škrečáčke pajta stojí, tam teho v chotárech je... Také bársde nevidíte. Jako doličnost sem volaké obráski umísnujeme. Tak kukaj!

An example of the local slang and pronaunciation, freely translated as:

There’s crack in Frašták (old name for Hlohovec) anytime

If you think that in Frašták there’s nothing, nothing to see, you will not believe your eyes. Your jaw will drop, you will be so amazed. There’s no need to travel anywhere, here in Frašták it spins and whirls at various places like on a merry-go-round. And those delicatessen in the country, standing tall, there’s so much there as you won’t see anywhere else. For a proof we placed some images here. See for yourself!