317 podaných projektových zámerov. Ďakujeme !!!

Život v Hlohovci, júl 2020Práce na príprave prihlášky Hlohovca do iniciatívy Európske hlavné mesto kultúry 2026 intenzívne pokračujú. Do 31. mája bol priestor na podávanie projektových zámerov zostrany širokej verejnosti.Z týchto nápadov teraz vzniká mapa projektových zámerov a na jej základoch bude postavená samotná prihláška mesta do EHMK 2026. J. Surma, projektový riaditeľ: „Prišlo nám 317 projektov, pričom za každý jeden ďakujeme. Tento záujem verejnosti o zmenu kultúry mesta nás skutočne potešil.“ Svoje zámery ponúklo 84 jednotlivcov, pričom mnohí poslali aj viac nápadov. Zapojilo sa tiež 6 poslancov mestského zastupiteľstva, 61 rôznych organizácií a subjektov a 6 obcí z nášho okresu. Celkom pochopiteľne, najviac doručených zámerov sa týkalo organizácie rôznych podujatí v meste a širšom okolí. Záujem bol aj o výstavbu alebo rekonštrukciu objektov, mnohé nápady sa dotýkali možností na podpory turizmu. Väčšina z projektových zámerov sa sústredila na vytvorenie súdržnosti a tzv. dobré žitie v priestore nášho mesta a regiónu a na zachovanie kultúrneho dedičstva. Aktuálne sa jednotlivé tímy EHMK sústredia na rozšírenie existujúcich pracovných skupín, komunikáciu so zadávateľmi projektových zámerov a vytváranie prepojení so zahraničím. V blízkej budúcnosti sa bude kreovať programová rada a kostra programu mesta pre projekt EHMK 2026. Zvláštna pozornosť je venovaná aj oslovovaniu dobrovoľníkov na spoluprácu, ktorá už prebieha.  Iniciatíva EHMK 2026 totiž predstavuje zmenu kultúry mesta. Jeden zo spôsobov tejto zmeny je energia, ktorá prichádza práve z dobrovoľníctva. Ak chcete byť pri samotnom začiatku našej cesty, ktorá môže trvať až do roku 2026, staňte sa aj vy dobrovoľníkom a dodajte nášmu mestu energiu, ktorú potrebujeme, aby sme sa mohli meniť. Okrem toho, že budete pri tom a spoznáte zaujímavých ľudí, naučíte sa nové zručnosti, ktoré získate vďaka dobrovoľníckeho tréningu. Hľadáme ľudí od 15 rokov, ktorí chcú byť súčasťou projektu, ktorý dáva zmysel a nádej pre kvalitnejšiu budúcnosť. Pridajte sa k nám.