Ve Fraštáku je zábava bárskedy

Jak si mislíš, že ve Fraštáku pes zdechol, že v tejto díre neni sa na čo kukat, tak budeš oči vivaluvat. Že ti aj žgrane ovisnú, jak budeš vihukaní. Nemosíte sa trepat do Trantárije, šak u nás ve Fraštáku sa to na šelijakých místach krúti a vrtí jak na ringišpíle. A tí fajnovosti tot za humnámi, jak starej Škrečáčke pajta stojí, tam teho v chotárech je... Také bársde nevidíte. Jako doličnost sem volaké obráski a videjá umísnujeme. Tak kukaj!