Mediálne výstupy

Osud Hlohovca ako budúceho EHMK 2026 je už v rukách hodnotiacej komisie

Január 2021                                            Predpísaných 20 výtlačkov prihlášky (bidbooku) odovzdalo 20 spoluautorov hlohovskej prihlášky v utorok 15. decembra v podateľni ministerstva kultúry.

Podpora EHMK od hlohovského rodáka

December 2020                                  Kandidatúru Hlohovca na titul EHMK podporuje aj známy rodák Richard Müller. Oslovila ho najmä možnosť zapojiť sa do projektu ako dramaturg a gestor vybraných hudobných programov a výtvarných diel.

Mapa projektový zámerov

August 2020                                        Predstavujeme vám interaktívnu mapu 317 projektových zámerov...

 

Projekt EHMK ponúka priestor na spoluprácu

Máj 2020
Môže mať mesto ako je to naše, navyše bez domu kultúry, ambície byť mestom kultúry? Mnohí vravia, že je to nemožné. Mnohí si myslia, že tieto predstavy sú naivné a nereálne. Ľudia, ktorí...

 

Nová vizuálna identita EHMK

December 2020                                 Súčasťou prihlášky je aj nová vizuálna identita našej kandidatúry, ktorá nahradí jeho prvú verziu. Jej autorom je Jakub Svetlík skúsený grafický dizajnér z Hlohovca, ktorého sme predstavili v rozhovore v novembrovom vydaní novín.

317 podaných projektových zámerov. ĎAKUJEME !!!

Júl 2020                                                Práce na príprave prihlášky Hlohovca do iniciatívy Európske hlavné mesto kultúry 2026 intenzívne pokračujú. Do 31. mája...

Hlohovec - Európske hlavné mesto kultúry: reálna šanca, či utópia?

Apríl 2020
Zdá sa, že šesť rokov trvajúca príprava je dlhá doba, no kandidujúce mestá musia podať projekt do októbra tohto roka. Má Hlohovec vôbec šancu uspieť? A čo by nášmu mestu tento titul priniesol?...

 

Spoločne s Európou sme oslávili európske jazyky aj kultúrne dedičstvo

Október 2020                                       26. septembra si z iniciatívy Rady Európy už od roku 2001 pripomíname Európsky deň jazykov.  

 

Projekt EHMK smeruje do ďalšej fázy 

Jún 2020
Práce na príprave projektu pre kandidatúru Hlohovca na titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) v roku 2026 pokračujú. Predchádzajúce dva mesiace boli veľmi intenzívne...

 

Hlohovec chce byť hlavným mestom európskej kultúry

Február 2020
V roku 2026 sa jedno slovenské a jedno fínske mesto stane nositeľom prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry. Ambíciu zabojovať oň v rámci Slovenska má aj mesto Hlohovec...


Televízia

Hlohovská televízia (14.12.2020): Hlohovec odovzdáva prihlášku na EHMK

Hlohovská televízia (05. 05. 2020): Diskusia Medzi nami: Hlohovec a EHMK

 

Hlohovská televízia (15.10.2020): Hlohovec v ďalšej fáze na ceste k titulu EHMK 

Hlohovská televízia (05. 05. 2020): Ako môžu Hlohovčania pomôcť mestu získať titul EHMK 2026?

Hlohovská televízia (24. 06. 2020): Diskusia Medzi nami: Hlohovec a EHMK

 

Rozhovory

Pozornosť Plzenčanov pritiahla odvaha a drzosť Hlohovca

August 2020                                                

Petr Šimon a Roman Černík sú „kluci z Plzně“, ktorých projektový tím EHMK 2026 z Hlohovca oslovil na spoluprácu pri príprave prihlášky pre prvé kolo našej kandidatúry....

Rozhovor: Učili sme sa od riaditeľa marketingu Olympijských hier v Sydney

22. máj 2020
"A chceme počuť aj vás," odkazuje Hlohovčanom Juraj Surma, manažér projektu Európske hlavné mesto kultúry Hlohovec 2026...

Rozhovor o EHMK 2026 s projektovým riaditeľom Jurajom Surmom

25. máj 2020
Jedno zo zaujímavých ocenení, ktoré môže mesto v rámci Európskej únie získať, je titul Európske hlavné mesto kultúry. V roku 2026 dostane možnosť...

 

Rozhovor: Súťaž o Európske hlavné mesto kultúry pomôže zastaviť odliv Hlohovčanov

18. máj 2020
Juraj Surma, šéf projektu EHMK Hlohovec 2026, rozprával úprimne o výzvach a príležitostiach, ktoré Hlohovcu prinesie účasť na súťaži...


Rozhlas

RTVS - Rádio Regina

 

Rádio FM

 

Trnavské rádio