Nová vizuálna identita EHMK

Súčasťou prihlášky je aj nová vizuálna identita našej kandidatúry, ktorá nahradí jeho prvú verziu. Jej autorom je Jakub Svetlík, skúsený grafický dizajnér z Hlohovca, ktorého sme predstavili v rozhovore v novembrovom vydaní novín. O jeho úlohe v rámci projektu EHMK 2026 hovorí: „Projekt EHMK Hlohovec 2026 vnímam ako obrovskú príležitosť na zlepšenie úrovne života v meste. Či už je to posun v rámci kultúry alebo nadviazanie efektívnejšej kooperácie medzi obyvateľmi. Verím, že mesto má skrytý potenciál, ktorý vieme odhaliť aj pomocou tohto projektu. Jakub nám ozrejmil, čo ho inšpirovalo pri tvorbe novej vizuálnej identity: „Boli to práve ľudia žijúci v Hlohovci. Hľadal som symbol, ktorý by bol ľahko zapamätateľný, moderný a natoľko výrazný, aby bol všimnuteľný na lokálnej, ale aj globálnej úrovni. Symbol, ktorý by nebol o meste ako takom, ale o ľuďoch, ktorí ho tvoria. Symbol, ktorý prezentuje nekonečné hodiny voľného času dobrovoľníkov, ktorí robia život v meste lepším a krajším. Symbol, ktorý reprezentuje každého aktívne sa zapájajúceho obyvateľa do každodenného života v Hlohovci. Nezáleží na tom, či sme veľké alebo malé mesto. Progresívne mesto robí spolupráca obyvateľov, ktorí toto mesto, či už menšími alebo väčšími gestami výrazne posúvajú vpred. A práve zhluk jednotlivých šípok smerujúcich doprava je základ pre identitu k prezentácií mesta, ktorej obyvatelia majú spoločne ambíciu napredovať. Samozrejme, snažil som sa aj o to, aby logo EHMK ladilo s logom mesta, aby bolo jasné, že reprezentujú jeden a ten istý Hlohovec. Výsledok posúďte sami.”