Prečo Hlohovec a EHMK?

 • lebo podporuje, rozvíja a prezentuje tradičnú a modernú kultúru a umenie
 • lebo podporuje tradičnú výrobu v regióne
 • lebo na princípe kultúrnej diplomacie pozitívnym spôsobom buduje nielen meno krajiny, ktorá titul získa, ale predovšetkým víťazného mesta a regiónu
 • lebo môže priniesť príležitosti v oblasti potenciálnych zahraničných investícií
 • lebo priláka nových návštevníkov mesta
 • lebo naštartuje rôzne druhy participácie a spolupráce
 • lebo prináša kultúrny a emocionálny zážitok
 • lebo buduje komunity
 • lebo zrýchľuje schopnosť využívať a napĺňať potenciál mesta, ľudí či komunít
 • lebo kultúrou mení tvár a charakter mesta
 • lebo je cestou, ktorá nás posunie o skok dopredu nielen v oblasti kultúry a umenia