Projekt EHMK ponúka priestor na spoluprácu

Život v Hlohovci, máj 2020

Môže mať mesto ako je to naše, navyše bez domu kultúry, ambície byť mestom kultúry? Mnohí vravia, že je to nemožné. Mnohí si myslia, že tieto predstavy sú naivné a nereálne. Ľudia, ktorí stoja za projektom Hlohovec – Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 sú však presvedčení o opaku a o dôvodoch chcú prostredníctvom novej webovej stránky projektu www.hlohovec2026.sk presvedčiť aj Hlohovčanov a ľudí z regiónu. Verejnosti má priblížiť zámer celej iniciatívy, dokonca ju inšpirovať a do celého procesu zapojiť. 

„Veríme v kvalitu tohto projektu a veríme ľuďom v tomto regióne. Vidíme tu veľký potenciál, ktorý môže EHMK postrčiť. Sme presvedčení o tom, že toto je práve ten moment, inšpirácia, hybná sila, ktorá všetko pohne vpred, aby sme ako mesto či región mohli prezentovať to najlepšie, čo ponúkame, nielen za hranicami mesta, Slovenska, ale dokonca celej Európy,“ hovorí Veronika Moravčíková, riaditeľka Mestského kultúrneho centra Hlohovec, ktorá je súčasťou základného tímu. Na Slovensku sa to už podarilo Košiciam v roku 2013. V roku 2015 bola jedným z Európskych hlavných miest kultúry Plzeň, v roku 2016 aj poľské mesto Wroclaw, tento rok si titul delia mestá Rijeka v Chorvátsku a Galway v Írsku. Po siedmych rokoch je tu nová príležitosť pre našu krajinu a Hlohovec ju chce využiť. „Získať titul EHMK predstavuje pre mesto jedinečnú príležitosť, ktorá môže byť nositeľom pozitívneho kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho vplyvu. Predchádzajúce Európske hlavné mestá kultúry ukázali, že získanie titulu môže byť mimoriadnou príležitosťou, ako regenerovať a naštartovať svoju lokalitu. Je to príležitosť, aby napríklad aj Dom kultúry bol opäť na mape kultúrnej infraštruktúry mesta, keďže súčasťou projektu je aj rozvoj miestnej kultúrnej, dopravnej a urbánnej infraštruktúry. Rozvíja sa ním aj kreatívny a kultúrny priemysel, vytvára nové pracovné miesta, dlhodobo rozvíja a buduje priaznivé tvorivé prostredie v rámci kultúrneho sektora v meste a tak ďalej. Hovoríme tu o sume 30 až 70 miliónov eur z fondov Európskej únie a privátnych umeleckých fondov, ktoré tento projekt môže mestu priniesť a to stojí za to, aby sme sa pokúsili uspieť,“ vysvetľuje Juraj Surma, riaditeľ projektu EHMK v Hlohovci.  

Veríme, že projekt EHMK, okrem iného, inšpiruje jednotlivcov, naštartuje rôzne druhy participácie a spolupráce a posilní alebo vybuduje nové komunity. Webstránka projektu www.hlohovec2026.sk je zároveň pozvánkou pre každého, kto má záujem stať sa jeho súčasťou a byť v celom procese prítomný. Zapojte sa aj vy a do 31. mája 2020 pošlite váš nápad, ideu, ktorý pomôže urobiť z Hlohovca dobré miesto pre kultúru a život. Projektové zámery budú slúžiť ako kostra programu pre prihlášku mesta. Na webstránke v časti „Prihláška projektu“ je detailne popísaných šesť oblastí záujmu Európskej komisie, ktorých by sa mal váš projektový zámer týkať. Zapojiť sa môže naozaj každý, kto si myslí, že má dobrý nápad. Je možné podať už aj existujúci projekt, ak spĺňa jedno z kritérií EÚ.

Projekty bude možné realizovať v rozpätí rokov 2022 – 2026 a nemusí ísť výlučne iba o kultúrny projektový zámer. Môže ísť o podujatie, výstavbu alebo rekonštrukciu objektov, vytvorenie aplikácie či počítačového programu. Vašim projektom môže byť tiež maľba, socha, 3D print, ponuka stáže, študijných pobytov či školské projekty alebo možno nástroj na podpory turizmu. Aktivita nemusí byť spojená výlučne s mestom, zapojený môže byť celý mestský región – okres. Na začiatku nie je nutné, aby projekt navrhovala organizácia. Projektové zámery môžu podávať aj jednotlivci, či právnické osoby. V tejto fáze nie je potrebné premýšľať nad rozpočtom. 

V júni 2020 prebehne tzv. načítanie projektov. Po ňom budete kontaktovaní so žiadosťou o dopracovanie projektových zámerov do formy projektu a následne vás spojíme s partnerskou organizáciou v zahraničí, s ktorou môžete nadviazať spoluprácu. Alebo sa na vás zostavovatelia programu obrátia so žiadosťou o prepracovanie projektového zámeru do formy, ktorá spĺňa kritériá európskej komisie. V prípade, že na stránke nenájdete odpoveď na vašu otázku, neváhajte a pýtajte sa mailom na adrese ehmk@hlohovec2026.sk.