Projekt EHMK smeruje do ďalšej fázy

Život v Hlohovci, jún 2020

Práce na príprave projektu pre kandidatúru Hlohovca na titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) v roku 2026 pokračujú. Predchádzajúce dva mesiace boli veľmi intenzívne. Juraj Surma a Veronika Moravčíková ako hlavní členovia tímu absolvovali desiatky stretnutí s poslancami, organizáciami a jednotlivcami, ktorým objasňovali zmysel projektu EHMK a dôvody, prečo a akým spôsobom sa doň môžu zapojiť. Teraz prichádzajú na rad športové kluby a podnikatelia. Na konci mája bol ukončený zber nápadov – projektových zámerov a prípravy sa tak posúvajú do ďalšej fázy. „Ďakujeme všetkým obyvateľom Hlohovca aj okresu, ktorí sa zapojili. Rozsah ideí nás prekvapil, rovnako aj zadefinovanie problémových oblastí, ktoré okolo seba vnímajú a reakcia na ich existenciu,“ hovorí J. Surma.

Programový tím teraz čaká načítanie podaných ideí, z ktorých vznikne tzv. mapa projektových zámerov. Tá povie viac o tom, aké skupiny sa do procesu zapojili, aké problémy riešia a aké priestory potrebujú na uskutočnenie ich nápadov. Na pilieroch tejto mapy programový tím postaví prihlášku mesta do projektu EHMK 2026, ktorá musí byť hotová do konca septembra 2020.

V priebehu júna tím EHMK na stránke www.hlohovec2026.sk zverejní výzvu na zapojenie sa dobrovoľníkov, ktorí budú mať chuť pomôcť pri príprave plánovaných podporných podujatí. Jedným z nich bude Prvý hlohovský hackathon venovaný najmä IT-čkárom, ktorí budú pracovať na zadanom softwarovom projekte. Chystá sa tiež konferencia, ktorej obsahom má byť zhrnutie celého procesu prípravy a prezentácia získaných poznatkov pred laickou a odbornou verejnosťou. Aj na odborníkov sa zameriava ďalšia fáza prípravy. Projektové tímy búdu medzi seba prizývať profesionálov vo svojich oblastiach. Sledujte nás na webe a sociálnych sieťach, aby ste boli informovaní o všetkom, na čom pracujeme.