Súťaž o Európske hlavné mesto kultúry pomôže zastaviť odliv Hlohovčanov

hlohovec.dnes24.sk, 18. máj 2020

O zmysle účasti na projekte EHMK 2026, o príležitosti, ktorú pre Hlohovec prináša a dôležitosti účasti obyvateľov Hlohovca sme sa rozprávali s Projektovým riaditeľom projektu EHMK Hlohovec 2026 Jurajom Surmom.

Kde a kedy prišlo k nápadu s uchádzaním sa o titul EHMK?

Nápad prišiel asi v októbri minulého roka, keď prišla zatiaľ neoficiálna informácia, že Slovensko by malo mať EHMK v roku 2026. S nápadom prišiel primátor.

Ako ste sa k projektu dostali vy osobne?

S mestom spolupracujem od roku 2014, bol som súčasťou viacerých manažérskych procesov, napr. na na rozvoji kancelárie primátora, prednostky alebo klientského centra. Stále sme v kontakte, našou hlavnou témou je rozvoj mesta, ako by čo mohlo vyzerať. A takto sme sa rozprávali aj o projekte EHMK. Hneď sme riešili, či je to pre Hlohovec dôležité. Prišli sme na to, že podstata celého projektu je presne tým, čo naše mesto a región potrebuje. Okrem toho mám konzultantský background, viedol som umelecké projekty a mám za sebou školy, kde som sa naučil ako viesť takéto náročné projekty.

V čom je pointa projektu EHMK?

Nejde o, ako by sa mohlo zdať, zmenu kultúry v meste. Pointa je zmena kultúry mesta. V tom je veľký rozdiel. Pochopili sme, že toto je strategický cieľ a projekt, do ktorého by sme mali ísť.

Slovensko teda v roku 2026 bude mať EHMK a teraz prebieha súťaž medzi mestami na Slovensku?

Áno. Teraz sa nachádzame v kole nazvanom predvýber. My to voláme semifinále, aby to bolo jasné. Má dve fázy. Prvou je odovzdanie prihlášky do 31. októbra. Druhá je prezentácia pred odbornou komisiou niekedy medzi 31. októbrom a 31. januárom 2021. Komisia potom z prihlásených miest vyberie do ďalšieho kola tie, ktoré prejdú jej sitom.

Koľko je prihlásených miest?

Počítajme. V prvom rade to, čomu hovoríme zlatý pás: Trnava – Hlohovec – Nitra. Ďalej Trenčín, Banská Bystrica, Martin, Žilina, Prešov. Momentálne vieme o ôsmych.

Koľko ich postúpi do finále?

Niekedy sú to tri mestá, inokedy štyri, päť. Záleží od toho, aké silné sú predkladané projekty.

Z tohto výberu už vzíde víťaz?

Áno, podobne ako v roku 2008 to vyhrali Košice, bol to titul pre rok 2013. Nie je to však zaručené. Pokiaľ by víťaz zo Slovenska nenapĺňal výzvy Európskej komisie, teda by nebol dosť dobrý, výberová komisia má právo povedať, že to nie je OK. Nemusí to ten štát získať.

Aký je váš hlavný cieľ? O čo ide Hlohovcu?

Našim cieľom je zastaviť úbytok obyvateľstva, ktorý reálne v Hlohovci dlhodobo prebieha. Preto chceme zmeniť kultúru mesta tak, aby ľudia zostávali, alebo mladí nemali dôvod odchádzať na stredné školy inde ako v Hlohovci. Aby ľudia, ktorí odídu na vysokú školu, sa po nejakom čase vracali, aby si zamestnanie hľadali tu.

To dáva tomuto projektu oveľa väčší zmysel! Čo môže Hlohovec získať alebo vybudovať v priamej spojitosti s projektom?

EK na návrh výberovej komisie podpisuje zmluvu s mestom Hlohovec o realizácii projektu EHMK pre rok 2026. Od roku 2022 do roku 2026 prebieha príprava na realizačné obdobie. Celé to má dve úrovne. Jedna je program. To znamená, akým spôsobom pozdvihneme kultúru mesta na základe programu, ktorý má vychádzať z potrieb občanov mesta a regiónu. Druhá vec je, že toto všetko musíme aj niekde robiť. Projekt sa teda realizuje po obsahovej aj priestorovej strane. Európska komisia (EK) prostredníctvom EHMK a kultúry podporuje hospodársky, sociálny a urbánny rast miest.

Súčasťou projektu sú teda aj investičné záležitosti, ktoré sa týkajú výstavby, rekonštrukcií, obnovy a vytváraní priestorov, kde ľudia budú napĺňať a užívať programy vychádzajúce z EHMK.

Takže komisia sa vás bude pýtať, aký bude Hlohovec v roku 2026?

Práve že nie, a toto je veľmi dôležité! Tá komisia sa nás bude pýtať, že aký bude Hlohovec 2028, keď sa to celé skončí. Dlhodobá udržateľnosť projektu sa hodnotí až po 4 rokoch, v roku 2030.

O aké peniaze, ktoré môže mesto na projekty získať, ide?

Financovanie miest, ktoré sa uchádzajú o titul EHMK je viaczdrojové. Mestu ktoré získa titul EHMK bude udelená peňažná cena Meliny Mercouriovej 1.500.000 eur. To je však posledný peniaz, ktorý príde. Je to odmena, ktorú mesto, ktoré splní všetky podmienky, získa na voľné upotrebenie.

Sú tam iné zdroje financovania?

Ďalšími zdrojmi sú štátny rozpočet, ktorý bude mať alokované peniaze cez eurofonfdy. Napríklad pán Raši hovoril o nejakých 20 až 30 miliónoch eur, ktoré v rámci EHMK získali Košice. Ďalej je to župa a mestský rozpočet. Tie budú určené hlavne na budovanie infraštruktúry a podobne. Následne sú to rôzne európske umelecké fondy zamerané na podporu kultúry a umenia, ktoré by financovali čisto program. Ďalšie sú súkromné fondy ako je napríklad japonská nadácia Mitsubishi Corporation, vďaka ktorej malo každé EHMK japonský festival. Nakoniec sú tam investície z privátnych podnikateľských zámerov. Takto v Košiciach vyrástol Steel Park, ktorý dala postaviť spoločnosť US Steel. Zdrojov je veľké množstvo a všetko závisí od toho, aký program vytvoríme a kde ten program chceme mať.

Hodnotiaca komisia projekt sleduje, či mesto nielen stavia, ale či má dlhodobo udržateľný program. Pýta sa: „Čo potom?,“ aby sme nedopadli ako mnohé mestá, ktoré po olympiáde nedokážu využiť vybudované kapacity.

Ako tomu chcete predísť?

Preto je potrebné zbierať nápady od obyvateľov. Tým treba dať zmysel a zarámcovať ich do vhodných priestorov. Takto budú vznikať projekty, ktoré pomôžu tomu, aby nám neodchádzali obyvatelia. Napríklad v prihláškach, ktoré sme dostali doteraz, vidíme, že veľkou témou je Dom kultúry. Toto je prostriedok na to, ako ho zrekonštruovať. Ale ten obsah, už nebude len o tom, aké predstavenia tam budú. Dom poskytne priestory pre rôzne aktivity, komunitné iniciatívy rôznych skupín ľudí. Záujem o takéto aktivity je, ale nerobia sa, pretože na ne nie sú priestory.

Ďalej je tu záujem vybudovať denný stacionár pre ľudí s hendikepom. A toto je cesta, ako môžeme túto ideu naplniť. Stačí sa pýtať. Máme tu deti s takými alebo onakými potrebami a my sa môžeme zamýšľať, čo by sme pre ne mohli spraviť. Jedna vec je priestor, ale dôležitý je aj ten program.

Čo je kľúčové v tejto chvíli?

Teraz nám ide o to, aby sme oslovili čo najviac ľudí, aby do toho išli. Zatiaľ nám prišlo niečo vyše 180 projektových nápadov, zámerov a ideí. Program EHMK nemôže zostaviť mesto samé. Mojou prácou je obracať sa na ľudí s ponukou, aby svoje nápady podali do 31. mája cez jednoduchý webový formulár, ktorý nájdete na stránke www.hlohovec2026.sk. Naozaj ide len o prvotné nápady, projektové zámery. Až neskôr, od roku 2022, sa budeme baviť o tom, ako konkrétne to budeme realizovať. Odozva je zatiaľ slušná, napriek tomu, že zažívame aj hejty. Ale tie sú a budú úplne všade. Často však ide o politický boj.

V čom spočívajú tie hejty?

Treba pochopiť, že my sa nebavíme o tom, že ideme niečo ukazovať. Lebo mnohí sa tak pýtajú, že čo má Hlohovec čo ukazovať? Ono je to práve naopak! Otázka je, čo má a čo môže Hlohovec zmeniť. Je to obrovská príležitosť. Ako som vravel, nejdeme meniť kultúru v meste, ale kultúru mesta.

Takže vlastne nie je až také podstatné, v akom stave je kultúra v meste teraz, ale kľúčová je zmena. Pochopil som to správne?

Presne tak. Výhrou je už samotná účasť, participácia obyvateľov. Najdôležitejšie je teraz posielať mestu svoje nápady. Ich počet nie je nijako limitovaný.