Spoločne s Európou sme oslávili európske jazyky aj kultúrne dedičstvo

Život v Hlohovci, október 2020

26. septembra si z iniciatívy Rady Európy už od roku 2001 pripomíname Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti bolo mesto Hlohovec ako kandidátske mesto na titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 oslovené fínskym partnerským mesto Savonlinna, aby sa spolupodieľalo na iniciatíve oslavy európskych jazykov. Spolu s lotyšským mestom Césis sme vytvorili sériu videí, ktoré poukazovali na rozmanitosť jazykov malých národov v Európskej únii. Za Hlohovec vytvorili Stano Kamenčík a Lubo Gregor sériu piatich videí o palindrómoch, ktoré Stano Kamenčík zbiera a tvorí. Spolu s fínskou autorkou Sirpa Kähkönen a lotyšskou autorkou Ingūna Bauere mala naša spoločná iniciatíva na sociálnych sieťach viac ako 5 500 vzhliadnutí. Rovnako sme sa zapojili do série podujatí pod spoločnou hlavičkou Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré počas mesiaca september prebiehali v štátoch Európskej únie. Svojim malým-veľkým projektom prispela aj iniciatíva Hlohovec - EHMK 2026 vytvorením ďalšej série videí, tentoraz zachytávajúcej hlohovské hmotné pamätihodnosti, ktoré sú súčasťou príslušného VZN mesta. Tri videá mapujú všetky hmotné pamätihodnosti podľa regionálneho rozdelenia mesta. Objekty nafotil Dávid Urminský, video vytvorila Katarína Bukovanová. O predslov sa postaral Jozef Urminský. Všetky spomenuté videá si môžete pozrieť na stránke @hlohovec2026 na sociálnej sieti Facebook alebo na youtube kanály mesta.