Tím

Juraj Surma

Je absolvent prestížnej vysokej školy INSEAD vo francúzskom Fontainebleau v odbore Riadenie zmeny. Študoval aj divadelný manažment na VŠMU v Bratislave, sedem rokov manažoval najväčší umelecký workshop v strednej Európe LETAVY a najstarší amatérsky divadelný festival v Európe Scénická žatva. Od roku 2006 pôsobí ako konzultant v oblasti rozvoja leaderských zručností, nastavovaní procesov a manažovaní procesov zmeny. Dvakrát doviedol florbalový tím mužov Dragons Hlohovec ako kapitán a kouč k majstrovskému titulu v 2. slovenskej lige. Miluje Lasicu & Satinského, Wericha s Voskovcom, a hlavne Járu Cimrmana. Vyrastal na Pink Floyde či Queen a hráčov florbalového tímu pred zápasom motivuje americkým rapom z 90. rokov. Je spoluautorom podcast šou Sprievodca-Manazera.sk, ktorá za 7 rokov vyprodukovala viac ako 110 podcastov na manažérske témy.

Veronika Moravčíková

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2013 do februára 2020 pôsobila na tejto katedre ako odborná asistentka. Zameriavala sa na oblasť kultúrnej diplomacie, kultúrnej politiky, legislatívy v kultúre alebo na projektové a marketingové stratégie. Dramaturgicky a organizačne viedla Galériu na schodoch,
ktorá pôsobí pri Katedre kulturológie FF UKF v Nitre. Je podpredsedníčkou Kulturologickej spoločnosti.
V rámci tohto pôsobenia dlhodobo organizuje celoslovenské udeľovanie Cien Pavla Straussa. Od 2009 pôsobila v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, odkiaľ v roku 2016 odišla ako vedúca Obchodno-prevádzkového oddelenia. V roku 2016 bola súčasťou spoluzakladateľského tímu nezávislého divadla - Nové divadlo v Nitre, kde zastáva pozíciu umeleckej produkcie. Od augusta 2019 je riaditeľkou Mestského kultúrneho centra v Hlohovci.  

Miroslav Kollár

Robil už naozaj všetko možné. Poslanca národného parlamentu, primátora, riaditeľa prestížneho slovenského think-tanku Inštitút pre verejné otázky, nehrajúceho kapitána bronzového extraligového ženského tenisového tímu, predsedu Rady verejnoprávnej Slovenskej televízie a potom Rozhlasu a televízie Slovenska, viceprezidenta Únie miest, licencovaného tenisového rozhodcu . Šéfoval súkromnej tlačovej agentúre SITA, radil trom ministrom kultúry, pomáhal založiť iný prestížny think-tank Centrum pre výskum etnicity a kultúry, viedol Mediálny inštitút, v 90. rokoch pracoval ako novinár, začínal v Českej tlačovej kancelárii, písal stĺpčeky pre Kultúrny život. Získal kopu cien, z ktorých má najradšej Cenu Dominika Tatarku a Cenu Evropský fejeton, ani ocenenie Infočin roka nie je na zahodenie. Je spoluautor a spolueditor viac ako 40 publikácií, ktoré nájdete v knižniciach po celom svete, od Kongresovej knižnice vo Washingtone, až po knižnice na Harvarde či Yale. Feminista a liberál, ktorý celkom konzervatívne žije 30 rokov v jednom zväzku. Hrdý otec. A napriek vyššie napísanému, celkom obyčajný človek, ktorý si snáď najviac zo všetkého ctí osobnú slobodu a nezávislosť.

Tomáš Borovský

Vyštudoval právo na Trnavskej Univerzite v Trnave. V samospráve pôsobí od roku 2008, začínal na právnom referáte Mestského úradu Piešťany, ktorý neskôr štyri roky viedol. Pre mesto Hlohovec pracuje od roku 2015. Na mestský úrad nastúpil na pozíciu riaditeľa kancelárie primátora, kde sa venoval najmä právnej agende a kontrole činností a hospodárenia mestských organizácií. Túto funkciu zastával súbežne s ďalšími pozíciami vo vedení dvoch mestských spoločností štyri roky. V januári 2016 sa stal konateľom Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o., ktorú dostal z červených čísel, od augusta 2018 zastával tiež funkciu konateľa v spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o., ktorú postavil na nohy v rekordne krátkom čase. Vo vedení mestských spoločností naplno rozvinul svoje manažérske zručnosti, najmä v oblasti krízového riadenia. S týmito skúsenosťami v marci 2019 prevzal vedenie Mestského úradu Hlohovec ako prednosta, ktorým je dodnes. Má rád kávu a šport.

Zuzana Hrinková Siebenstichová

Už na osemročnom gymnáziu v Hlohovci písala pre školský časopis a vedela, že novinárskej práci sa chce venovať aj profesionálne. Štúdium žurnalistiky na Univerzite Komenského ukončila v roku 2006. Ešte počas štúdia začala pracovať na Tlačovom a informačnom odbore Úradu vlády SR, kde vydržala dvanásť rokov a získala skúsenosti aj z opačnej strany novinárčiny.  Od roku 2015 pracuje na Mestskom úrade v Hlohovci, kde vytvárala Odbor komunikácie a vonkajších vzťahov a nastavila nový, otvorený spôsob informovania verejnosti a médií. Vedie redakciu mestských novín Život v Hlohovci, spravuje sociálne siete, podieľa sa na koordinácii a propagácii kultúrno-spoločenských podujatí a organizuje vzťahy s partnerskými mestami na Slovensku i v zahraničí. Bola súčasťou tímu, ktorý pripravoval novú vizuálnu identitu mesta, ktorou sa Hlohovec prezentuje od roku 2018. Svoju energiu rada investuje do projektov, ktoré jej dávajú zmysel. Rada cestuje a trávi čas v prírode.

Lucia Loskotová

Študovala žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Počas štúdia pracovala v redakcii hlavných správ RTVS. Po skončení štúdia ju jej pracovné kroky zaviedli do oblasti marketingu. Po štyroch rokoch praxe v tejto oblasti nastúpila do jednej z najväčší reklamných agentúr na Slovensku MADE BY VACULIK, kde pracovala pre najväčšieho klienta agentúry Tatra banku. Na tejto pozícii sa venovala offlinenovým marketingovým aktivitám. Za najväčší pracovný úspech považuje accountovanie reklamných spotov, spoluorganizovanie podujatí Cena nadácie Tatra banky za umenie a Deň otvorených dverí v Slovenskom národnom divadle. Ďalšou pracovnou skúsenosťou bola práca v digitálnej marketingovej agentúre, kde získala skúsenosti s tvorbou webových stránok, performance marketingom, social media marketingom, content marketingom a employer brandingom. Od januára 2020 pracuje v Mestskom kultúrnom centre na pozícii zástupkyne riaditeľky pre programovú, prevádzkovú a technickú činnosť.

Martina Kováčová

Vyštudovala odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, špecializovala sa na regionálnu a štrukturálnu politiku ES/EÚ. Pôsobila o. i. ako štátna radkyňa na Ministerstve zdravotníctva SR na Projektovej jednotke zahraničnej pomoci, aj ako štátna radkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Agentúre na podporu regionálneho rozvoja, v súkromnom sektore pracovala ako špecialistka pre oblasť eurofondov v J&T Finance Group, a.s. Od roku 2015 pracuje na Mestskom úrade, od roku 2016 vedie Odbor stratégie. Podieľala sa na príprave kľúčových strategických rozvojových dokumentov mesta, a na zavádzaní inovácií v meste (vizuálny smog, jednotný vizuál verejných priestorov, klimatické zmeny...). Spolupracovala na príprave kľúčových projektov mesta v ostatných rokoch – rekonštrukcia Zámku či Kina Úsmev. Okrem toho sa dlhé roky venuje dobrovoľníckej činnosti pre mesto a jeho obyvateľov, iniciovala a vedie každoročné úspešné podujatie ku Dňu detí.

Matúš Lukačovič

Vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského. Počas vysokej školy absolvoval Erasmus študijné pobyty vo Švédsku a v Estónsku. Má za sebou vzdelávacie projekty vo Francúzsku, Turecku, Gruzínsku a na Malte. Od roku 2016 pracuje na odbore stratégie Mestského úradu v Hlohovci, kde stál pri vzniku participatívnych procesov mesta, ako sú participatívny rozpočet a plánovanie verejných priestorov. Zodpovedá tiež za strategické a koncepčné dokumenty, transparentnosť, dáta, smart city riešenia či rozvoj mesta Hlohovec. V roku 2019 získal ocenenie sTOPa, ktoré udeľuje organizácia AKRAM – Asociácia krajských rád mládeže. Okrem iného je tiež autorom stážového programu pre študentov vysokých škôl na mestskom úrade či iniciatívy mladiHC, ktorá združuje mladých ľudí v Hlohovci so záujmom aktívne realizovať svoje nápady v meste. Vo voľnom čase sa často preháňa na cestnom bicykli po okolí Hlohovca a leto trávi na hudobných festivaloch.

Adam Lukačovič

Absolvent Fakulty architektúry VUT v Brne na ústave urbanizmu. Architektúre a urbanizmu sa v praxi venoval už počas štúdia, pôsobil v rôznych brnianskych architektonických ateliéroch. Prvé skúsenosti so strategickým plánovaním získal počas zahraničného štúdia v Belgickom Gente na KU Leuven Campus Sint-Lucas. Jeho prvým väčším projektom v urbanizme mesta bolo spracovanie stratégie bývania pre mesto Kyjov. Po presunutí aktívnej činnosti na Slovensko sa od roku 2015 venuje vlastnej architektonickej praxi. Zúčastnil sa viacerých workshopov na tému urbanizmu malých miest a spolupracoval vo výučbe s Fakultou architektúry STU v Bratislave. Od roku 2016 pôsobí v Hlohovci ako externý konzultant na Odbore stratégie. Navrhol mestskú koncepciu verejných priestorov, podieľa sa na aktívnej participácii s obyvateľmi, organizuje workshopy, pripravuje strategické dokumenty a konzultuje v oblasti rozvoja mesta. Od roku 2019 spolupracuje s Metropolitným inštitútom Bratislava na strategickom plánovaní verejných priestorov.

Kamila Navrátilová

Vyštudovala marketingovú komunikáciu na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerity Cyrila a Metoda v Trnave. Absolvovala študijný pobyt na Karlovej univerzite v Prahe a letnú mediálnu školu v Salzburgu. Počas školy stážovala a získavala skúsenosti vo viacerých reklamných agentúrach a na marketingových oddeleniach VÚB banky a Orange. Po skončení školy pracovala v PR agentúre na riešeniach náborových kampaní pre spoločnosť Amazon. Dnes pracuje ako referentka pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu na Mestskom úrade v Hlohovci. Sleduje marketingové a reklamné trendy, o ktorých píše na svojom blogu. Rada spoznáva nové miesta a nových ľudí. Vo voľnom čase sa učí po japonsky, kam sa chystá hneď, ako sa naučí jazyk. Dlhé roky bola aktívnou členkou dobrovoľného hasičského zboru.